Doba


          scivilizovaný svet -svet, kde už platia určité normy, nad ktorými sa nezamýšľame, lebo sa stali bežnými


          hľadanie seba samého v tomto systéme, rámci


          človeka je odosobnený, jednotlivec v meste stráca význam, stáva sa súčasťou davu


          rozdiel od dediny poznateľný -rýchlejší, neosobnejší život