Ivan Horváth

                    i.        Životopis a tvorba


          právnické štúdia, politických vied na


          zúčastnil sa protifašistického odboja, bol členom ilegálnej Slovenskej národnej


          obvinili ho z buržoázneho nacionalizmu a na deväť rokov uväznili


          občiansky i politicky ho rehabilitovali


          autorom ornamentálnej prózy – zachytenie psychicko-morálnej stránky mladého človeka dvadsiateho


          vnášal najmä expresionizmus, ale i prvky dadaizmu a impresionizmu.


          zbierka poviedok Mozaika života a snov


          Človek na ulici, novela Strieborný prach.


          esej Návrat do Paríža – láska k tomuto mestu


          prozaikom poprevratovej literárnej tvorby

                  ii.        Bratia Jurgovci


          Arne Jurga -jediný z bratov so vzťahom k hospodáreniu a pôde. Je zaľúbený do sudcovej dcéry, ktorá však ľúbi Tomáša. Keď Oľga odchádza, Arnemu sa uľaví.


          Ján Jurga -žije v meste -odchádza na dedinu, aby si oddýchol -ide na samotu do prírody. Zamiluje sa do dievčaťa, ktoré náhodne stretne. Táto láska, ktorú ešte necítil, narúša jeho pokoj. Dievča odchádza preč do mesta a Ján je sklamaný. Rozhodne sa vrátiť do mesta a hľadá ju.


          Tomáš Jurga -je tulák. Kedysi miloval Oľgu, ale to už je preč. Nikdy nevydrží na jednom mieste, a preto odchádza do mesta do starého bytu, ktorý mu má pripomenúť jeho najväčšiu lásku Ingeborg (ona je ale mŕtva). Je umeleckým maliarom -znova odchádza a ostáva tulákom.


          Peter Jurga – je notár na dedine. Opíja sa a vedie roztopašnícky život, i keď je ženatý. Ženu týra a ponižuje a donúti ju prijať slúžku Katku, s ktorou čaká dieťa. Peter nakoniec opúšťa obidve ženy a Katka ho nakoniec z pomsty zabije.


          Tomáš na svojich potulkách dostane list od Jána, že sa ide ženiť. Vracia sa teda do rodného domu. Medzitým sa Arne oženil s Oľgou. Tomáš zisťuje, že sa zaľúbil do Oľgy -pochytia ho pocity nešťastia. Arne, keď pochopí prečo Tomáš odchádza, vzdá sa Oľgy a pošle ju za Tomášom. On ju odmietne a pokračuje v tuláctve.

                iii.        Laco a Bratislava


          príchod mladej inteligencie do BA v poprevratovom období. Laco je nadšený mestom -stretne sa tu s Igorom, neskôr najlepším kamarátom. Ten ho zoznámi so Želkou Kálayovou. Majú sa radi, ale po čase ho začne nudiť a rozídu sa -obaja nešťastní. Laco sa snaží zabávať v noc v meste. Znova sa rozpráva so Želkou a zmieria sa. Odchádza do sveta s pocitom, že stále je miesto a niekto ku komu sa môže vrátiť.

                  iv.        Vzťah k téze


          „Život je ulica, chodia po nej ľudia, ktorí sa ponáhľajú do obchodov, kancelárii, prejdú a zmiznú v domoch. A chodia po nej ľudia bez cieľa, potĺkajú sa hore-dolu, lebo ináč nemôžu. Niekto ich tam vyviedol, zanechal a teraz sa nemajú kam vrhnúť, musia počkať, kým cieľ príde k nim. Alebo nepríde.“


          Ján Jurga -býva v meste a pracuje v banke -nič to pre neho neznamená -iba ho to unavuje


          preto sa vracia na dedinu, ktorá ho robí šťastným -chce však samotu


          tu sa venuje tomu, čo mu bolo najbližšie -príroda


          rojko, introvert, sníval i o ďalekých končinách


          príroda bola pre neho všetkým -rozumel si s ňou lepšie ako s ľuďmi -spätosť


          príroda mu zastupovala ľudské vzťahy/svet


          nezaujímal sa o hmotné veci opak Petra, ktorý ho považoval za hlupáka)


          novosť v láske a zlá ľudská komunikácia spôsobili, že stráca svoju lásku -„les s ním súcití“


          šťastný je až v meste, kde ju nájde a vezmú sa


          Tomáš Jurga -hlavný nositeľ myšlienky človeka na ulici -nenapraviteľný tulák (maliar)


          poháňa ho túžba za zmenou -chce sa usadiť, ale to sa mu nedarí


          ak bol na jednom mieste dlhšiu dobu, prepadal nepokoju -ani obrazy nedokončoval -zbalil sa a išiel


          mal rád svojich bratov


          to, čo ho odlišovalo od Jána, spájalo ho s Arnem -sníval a svoje sny realizoval


          nestály v láske – každý jeho vzťah končil volaním jesene“ „Veď vieš, keď príde jeseň, zanechám všetko, čo som mal rád, lebo túžim za novými láskami.“


          vyčíta si svoj návrat do minulosti, keď hľadal Ingeborg a dozvedel sa, že je mŕtva


          pri návrate domov sa znova zaľúbi do Oľgy -zas si vyčíta návrat do minulosti, lebo priniesol smútok


          život je pre neho ulica, nemá stanovený žiaden cieľ; sám sa zaraďuje medzi tulákov


          zahnaný na ulicu -rozpoltenosť a čudáctvo . „Ja som ten človek, ktorý sa dostal na ulicu a nevie, prečo je tam. Chcel by som to i to a neviem, čo by som chcel. Neviem sa rozhodnúť. Ulicou idú prúdy ľudstva, tie ma tlači, neviem kam a nestarám sa o to. Je to veľmi smutné. Čo bude so mnou ? Neviem Arne. A nezaujíma ma to.“


          bezmocnosť/bezradnosť ľudí v poprevratovom období


          Arne Jurga -ako jedinému, mu nechýba vzťah k práci -ostal v rodnom dome


          mal rád svojich bratov a i keď i im niekedy nerozumel, akceptoval ich


          Petrova bezohľadnosť ho hnevala, mal rád Tomáša


          po otcovej smrti hľadá únik v práci a prírode


          neobťažoval bratov svojimi problémami -bol zaľúbený do Oľgy


          najlepšou priateľkou mu bola breza


          obetuje sa a chce sa pre Tomáša vzdať svojej lásky


          chce skoncovať s minulosťou -dá vyťať brezu


          Peter Jurga -nemal rád svojich bratov, pretože mu len pripomínali chyby


          chcel slávu a peniaze -protiklad Arneho


          mravný úpadok rodiny; surový povýšenecký; bil sluhov a svoju ženu


          ponižoval svoju ženu, ale ona ho i tak skryte ľúbila


          pokorne všetko znášala -i to, že mal veľa žien


          rodinná dráma vykresľujúca život mladých v povojnovom období


          skepsa, beznádej; hľadanie zmyslu života, problematika čudáctva


          každý brat rieši svoj vzťah k žene, prírode, životu…


          voluntarizmus -snový princíp; prvky lyriky a expresionizmu; osudovosť, tragika


          snaha preniknúť do psychiky postáv


          na základe vnútra poukazuje na nedostatky doby


          Laco -pochádza z dediny; všestranne založený -zameraný


          chce zmenu -musí odísť -BA ho nadchne -veľa nakupuje (platne, knihy…)


          má rád BA, jej pamiatky, ktoré sú dôkazmi slávnej histórie


          ukazuje však i BA medzi riadkami -ironický pohľad na ňu


          paralelne so Želkou sa do mesta zamiluje


          spoznáva tu množstvo ľudí; plný elánu a chuti do života


          keď mu Želka prejaví lásku, je mu zrazu na obtiaž -spyšnel


          nastal u neho smútok -vedie nočný život -vinárne, bary


          spolu so zmenou vo vzťahu zmenil sa i pohľad na BA -rozhodne sa odísť, urobiť niečo užitočné


          záver„Na konci cesty stála Želka, mala oči ako Dunaj, na ktorom boli 3 člnky: mladosti, nádeje a lásky.“


          racionálny pohľad na BA


          dadaizmus a impresionizmus


          snaha zobrazenia dojmu a nie obrazu predmetu; pozitívny i negatívny pohľad (subjektívny)


          hyperbolizácia, hravosť, ironickosť, radosť, vtip, dynamickosť


          voľné spájanie motívov; autentickosť Horvátha a Laca


          recesia, irónia